EnglishSlovak

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4

  • Domov
  • Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4
01 dec
0

 

Implementačná agentúra
MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať o aktualizácii PRÍRUČKY PRE
PRIJÍMATEĽA NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4
vrátane príloh (ďalej len „Príručka pre prijímateľa NFP“) s účinnosťou od 1.
12. 2017. Aktualizovaná verzia Príručky pre prijímateľa NFP reflektuje na zmeny
v Systéme riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov ako aj
relevantnej legislatíve a nahrádza predchádzajúcu verziu (Externý pokyn č.
03/2016). Aktualizovaná verzia Príručky pre prijímateľa NFP je zverejnená tu

 

Leave A Comment