EnglishSlovak

Spôsob komunikácie a kontaktné údaje Implementačnej agentúry MPSVR SR ako Poskytovateľa

  • Domov
  • Spôsob komunikácie a kontaktné údaje Implementačnej agentúry MPSVR SR ako Poskytovateľa
11 okt
0

 

Bližšie informácie týkajúce sa vyhlásených výziev a prípravy
ŽoNFP môžete získať na webovom sídle Implementačnej agentúry MPSVR SR , kde sú zverejnené aj všetky
relevantné dokumenty vzťahujúce sa k výzve (kategória Dopytové projekty/ Výzvy), alebo prostredníctvom nasledovných
kontaktných údajov:

  • Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
    Slovenskej republiky Referát publicity Nevädzová 5 814 55 Bratislava manažér
    pre informovanie a komunikáciu e-mail: vyzvy@ia.gov.sk.

 

IA MPSVR SR uprednostňuje z dôvodu efektívnosti a nižšej
administratívnej záťaže elektronickú (e-mailovú) formu komunikácie, pri ktorej
je do predmetu správy nutné uviesť kód konkrétnej výzvy. V opačnom prípade nie
je záruka správneho priradenia k výzve a včasného vybavenia odpovede. Žiadateľ
je oprávnený požadovať od IA MPSVR SR informácie ohľadne predkladania ŽoNFP od
dátumu vyhlásenia výzvy do dátumu uzavretia výzvy. Informácie poskytnuté v
elektronickej forme ako aj informácie zverejnené na webovom sídle www.ia.gov.sk majú záväzný charakter.

 

Odporúčame žiadateľom, aby sa pred kontaktovaním poskytovateľa
nenávratného finančného príspevku oboznámili s nasledovnými dokumentmi, ktoré
umožnia žiadateľovi a potenciálnemu prijímateľovi pochopiť ciele výzvy a
priority programových dokumentov: 

 

 

Leave A Comment