EnglishSlovak

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I (zameraného na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova)

  • Domov
  • Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I (zameraného na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova)
29 mar
0

Dňa 29.03.2017 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I  (NP TSP I, kód ITMS 2014+: 312040A138) zamerané na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova.

Základným účelom oznámenia je podpora financovania výkonu terénnej sociálnej práce, vykonávanej mimovládnymi organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova.

Podmienkou zapojenia sa do NP TSP I je vyplnenie a odoslanie podpísanej elektronickej žiadosti a zaslanie vytlačenej žiadosti spolu s povinnými prílohami stanovenými v Oznámení.

Termín uzávierky pre predloženie žiadosti o zapojenie sa do projektu je stanovený na 31.5.2017.

Viac informácií o národnom projekte sú dostupné na stránke www.tsp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP TSP I, je možné využiť nasledovné kontakty:

e-mail: nptsp@ia.gov.sk

telefón: 02 / 2043 1303, 02 / 2043 1501, 02 / 2043 1309

Korešpondenčná adresa:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Leave A Comment