EnglishSlovak

Pracovné stretnutie regionálnych koordinátorov a koordinátoriek NP TSP I

  • Domov
  • Pracovné stretnutie regionálnych koordinátorov a koordinátoriek NP TSP I
23 jún
0

20 – 22.6.2016 Zaježová

Tri júnové dni (20.- 22.6.2016) patrili stretnutiu projektového tímu NP TSP I v Záježovej. Na stretnutí sa riešili všetky zásadné prvky projektu – aktivity a ich

postupné spúšťanie, zmeny v projekte oproti minulému obdobiu, projektová dokumentácia, verejné obstarávania, vzdelávanie TSP a TP, monitorovanie a ďalšie témy.

Väčšina tém sa riešila interaktívnou formou so zapojením všetkých zúčastnených v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra Zaježová.
Regionálni koordinátori
Regionálni koordinátori
Regionálni koordinátori
Regionálni koordinátori
Projektový manažér M.Fukas
Projektový manažér M.Fukas
Regionálni koordinátori
Regionálni koordinátori
Regionálne koordinátorky
Regionálne koordinátorky
Odborná garantka Z.Tordová a metodik P.Jablonický
Odborná garantka Z.Tordová a metodik P.Makyš
Regionálni koordinátori
Regionálni koordinátori
Regionálni koordinátori
Regionálni koordinátori

 

Leave A Comment