EnglishSlovak

Usmernenie k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci ŠŠJN pre DOP v rámci výzvy „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí" (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02)

  • Domov
  • Usmernenie k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci ŠŠJN pre DOP v rámci výzvy „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí“ (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02)

Leave A Comment