EnglishSlovak

Komisári EÚ ocenili projekt v Tuhrine

  • Domov
  • Komisári EÚ ocenili projekt v Tuhrine
01 jan
0

Obec Tuhrina na východnom Slovensku predstavuje príklad dobrej praxe v procese začleňovania znevýhodnených rómskych komunít a vytvárania rovnakých príležitostí pre všetkých. Projekty, ktoré samospráva obce realizuje v záujme napĺňania tejto priority, ocenil komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a sociálne začlenenie László Andor, ktorý navštívili obec 24. mája 2011 spolu s ďalšími účastníkmi konferencie na najvyššej úrovni venovanej efektivite využívania eurofondov. Konferencia usporiadaná Generálnym riaditeľstvom pre regionálnu politiku (REGIO) sa uskutočnila v dňoch a v dňoch 23. – 25. mája 2011 v Bratislave a v Košiciach. Za Fond sociálneho rozvoja (FSR) sa návštevy zúčastnila Ľudmila Havierniková, projektová manažérka projektu, ktorý sa v súčasnosti realizuje v Tuhrine.

 

Účastníci konferencie sa v Tuhrine priamo v teréne oboznámili s aktivitami projektu na podporu vytvárania rovnakých príležitostí v prístupe na trh práce, ktorý obec v súčasnosti realizuje v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt s názvom Vytvárame nové príležitosti pre marginalizované komunity v obci je zameraný na zlepšenie možností zamestnať sa pre rómskych obyvateľov Tuhriny. Tento zámer sa realizuje prostredníctvom niekoľkých typov vzdelávania  – kariérneho poradenstva, motivačných vzdelávacích  aktivít a poskytovania odbornej kvalifikácie. Motivačné vzdelávacie aktivity majú prispieť k osvojeniu si a rozvoju pracovných návykov a zručností a ich účastníci sú motivovaní, aby si začali uvedomovať potrebu byť zamestnaný. V rámci projektu sa obec zaviazala vyškoliť 100 príslušníkov znevýhodnenej komunity, pričom školenia realizujú odborníci z neziskových organizácií STUDNICA a Aktívny život. Obec Tuhrina získala pre tento projekt podporu vo výške 138 643 EUR.

 

Cieľom konferencie bolo prehodnocovanie využívania eurofondov na zlepšenie sociálneho začlenenia marginalizovaných rómskych komunít, odovzdávanie si skúseností o aktivitách, ktoré sa v tejto oblasti osvedčili a hľadanie možností jeho zefektívnenia. Komisár László Andor uviedol, že  doterajšie skúsenosti s realizáciou projektov sú zmiešané a veľa je aj  tých negatívnych. „V súčasnosti prehodnocujeme, ako sa využívajú peniaze. Konferencia nám má pomôcť, aby sme lepšie pochopili situáciu na  lokálnej úrovni,“ povedal Andor. Predchádzajúce  konferencie sa konali v Maďarsku (2009) a v Rumunsku v roku (2010).

 

Tuhrina: fotogaléria

 

 

Súvisiace linky:

Konferencia v médiách

Celé stanovisko Lászlóa Andora (EN)

 

 

 

 

Leave A Comment