EnglishSlovak

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ 2016/4.2.1/03 a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

  • Domov
  • Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ 2016/4.2.1/03 a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02
01 jan
0

 

Implementačná
agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na odborné semináre pre žiadateľov k výzvam:


OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie
drogových a iných závislostí


OP ĽZ 2016/4.2.1/02 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej


kurately v náhradnom rodinnom prostredí


OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí


OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 – Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie
samozamestnania mladých ľudí

 

Termín
a miesto konania:

– pondelok 23. januára 2017 od 9,00 / od 13,00 hod., hotel Lux, Námestie Slobody 2, Banská Bystrica

– utorok 24. januára 2017 od 9,00 / od 13,00 hod., hotel Golden Royal, Vodná 8, Košice

 

Čas
odborných seminárov v daný deň:


v doobedňajších hodinách od 9:00 do 12:00 hod. výzva č. OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01
– Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v
otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných
závislostí. Na základe vyššie uvedenej poznámky bude možné dodatočne zaradiť aj
výzvu OP ĽZ 2016/4.2.1/02 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí a výzvu č. OP ĽZ
2016/4.2.1/03 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí


v poobedňajších hodinách od 13:00 do 16:00 hod. výzva č. OP ĽZ DOP
2016/2.1.1/02 – Nové alebo inovatívne formy na zlepšenie samozamestnávania
mladých ľudí.

 

V prípade
záujmu o účasť zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk. Prosím, uveďte Vaše
meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania
odborného seminára
. Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto
konania.

 

Leave A Comment