O agentúre » Disponibilná indikatívna alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR

Disponibilná indikatívna alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR

IA MPSVR SR oznamuje, že v rámci jednotlivých výziev OP ĽZ 2014 - 2020 bude priebežne aktualizovať voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy, aby sa mohli žiadatelia efektívne rozhodovať pri predkladaní ŽoNFP. 

Aktuálne oznámenie:

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 15.01.2019

Archív 2019:

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 02.01.2019

Archív 2018

Archív 2017