Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » O agentúre » Zmluvy, objednávky a faktúry » Objednávky

Objednávky

Po kliknutí na riadok sa rozbalia všetky informácie o objednávke

Objednávky k Dohode o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe xerografického papiera pre rezort MPSVR SR

Číslo objednávky Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby