Dizajn bez nazvu O agentúre » Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy

Zoznam hospodárskych zmlúv, ktoré boli uzavreté po 1.1.2011.

Objednávky

Zoznam objednávok od 1.1.2015.

Faktúry

Zoznam faktúr a od 1.1.2015.

Faktúry a objednávky 2014

Zoznam faktúr a objednávok za rok 2014.

Faktúry a objednávky 2013

Zoznam faktúr a objednávok Fondu sociálneho rozvoja za rok 2013.

Faktúry a objednávky 2012

Zoznam faktúr a objednávok Fondu sociálneho rozvoja za rok 2012.

Faktúry a objednávky 2011

Zoznam fakúr a objednávok Fondu sociálneho rozvoja za rok 2011.

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II . polroku 2010

Zoznam zmlúv, ktoré boli platné a účinné k 9. júlu 2010, vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II . polroku 2010.

Zmluvy, ktorých platnosť skončila do 9. júla 2010

Zoznam zmlúv, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010.