Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Stravné poukážky

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Radzovce
Sídlo: Radzovce 506, 985 58 Radzovce
Zastúpený: Ing. Péter György, starosta
Kontaktná osoba: Ing. Péter György
IČO: 00 316 369
DIČ: 2021115107
Telefón: +42147 449 11 34
E-mail: obecradzovce@mail.t-com.sk
Web: www.radzovce.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2014

Projektový manažér

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Radzovce
Sídlo: Radzovce 506, 985 58 Radzovce
Zastúpený: Ing. Péter György, starosta
Kontaktná osoba: Ing. Péter György
IČO: 00 316 369
DIČ: 2021115107
Telefón: +42147 449 11 34
E-mail: obecradzovce@mail.t-com.sk
Web: www.radzovce.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2014

Stravné lístky

Obstarávateľ:

Názov: Obec Šumiac
IČO: 00313866
DIČ: 2021170008
Sídlo: ul. Jegorovova 414, 976 71 Šumiac
Zastúpená: PhDr. Marcel Pollák, starosta obce
www.sumiac.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2014

Stravné lístky

Obstarávateľ:

Názov: Obec Kružlová
IČO : 00330655
DIČ : 2020808735
Sídlo: Kružlová 8, 090 02 Kružlová
Zastúpená: PhDr. Adrián Gužo , štatutárny zástupca
www.kruzlova.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 15.12.2014

Zabezpečenie školení pre ROH

Obstarávateľ:

Obec Gemerský Jablonec
Gemerský Jablonec 277
98035 Gemerský Jablonec


Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2014

Zabezpečenie riadenia projektu

Obstarávateľ:

Obec Gemerský Jablonec
Gemerský Jablonec 277
98035 Gemerský Jablonec


Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2014

Zabezpečenie pracovných pomôcok pre ROH

Obstarávateľ:

Obec Gemerský Jablonec
Gemerský Jablonec 277
98035 Gemerský Jablonec


Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2014

Kurzy a vzdelávanie

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie „Za dôstojný život“
Sídlo: Vajanského 71, 984 01 Lučenec
Zastúpený: PhDr. Zdenka Kotrasová, štatutárna zástupkyňa
Kontaktná osoba: PhDr. Zdenka Kotrasová
IČO: 37817388
DIČ: 2021575094
Telefón: +421 907 175 987
E-mail: ozdostojnyzivot@centrum.sk
Web: www.dostojnyzivot.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 18.12.2014

Pracovné a ochranné pomôcky - nová výzva

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Skerešovo
Sídlo: Skerešovo 23, 982 62 Skerešovo
Zastúpený: Ján Svitek, starosta
Kontaktná osoba: Ján Svitek
IČO: 00319074
DIČ: 2021132575
Telefón: +421 47 5596 425
E-mail: obec.skeresovo@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 18.12.2014

Pracovné a ochranné pomôcky - nová výzva

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Šíd
Sídlo: Šíd 37, 986 01 Šíd
Zastúpený: Štefan Földi, starosta
Kontaktná osoba: Štefan Földi
IČO: 00316423
DIČ: 2021115151
Telefón: +421474389213
E-mail: ocusid@stonline.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 18.12.2014