Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

SBS - skúška odbornej spôsobilosti typu S

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2013

Obsluha vysokozdvižného motorového vozíka

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2013

Obsluha motorového vysokozdvižného vozíka – druh W1

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
Lehota na predkladanie ponúk: 26.07.2013

Strážna bezpečnostná služba – Odborná príprava na skúšku osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
Lehota na predkladanie ponúk: 25.07.2013

Služby a obchod

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany
Lehota na predkladanie ponúk: 08.07.2013

Projektový manažér

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany
Lehota na predkladanie ponúk: 08.07.2013

Kuchár/ka

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany
Lehota na predkladanie ponúk: 08.07.2013

Sprievodca v cestovnom ruchu

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany
Lehota na predkladanie ponúk: 08.07.2013

Obsluha vysokozdvižného vozíka

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany
Lehota na predkladanie ponúk: 08.07.2013

Logistika, skladové hospodárstvo

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany
Lehota na predkladanie ponúk: 08.07.2013