Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Finančný manažér

Obstarávateľ:

Obec Ďurkov

Ďurkov 274, 044 19 Ďurkov


Lehota na predkladanie ponúk: 17.06.2013

Vzdelávací kurz: Aktivačno-motivačný program

Obstarávateľ:

Obec Zbudské Dlhé

Zbudské Dlhé 90, 067 21 Koškovce


Lehota na predkladanie ponúk: 12.06.2013

Metodické a odborné spracovanie a tlač brožúry: Praktický poradca pre rodinu

Obstarávateľ:

Obec Zbudské Dlhé

Zbudské Dlhé 90, 067 21 Koškovce


Lehota na predkladanie ponúk: 23.05.2013

Manežer pre implementáciu projektu

Obstarávateľ:

Tempus-Trans s.r.o.
Železiarenska 49, 040 15 Košice
Kontaktné miesto: Rastislavova 110,04011 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 22.05.2013

Publicita projektu

Obstarávateľ:

Tempus-Trans s.r.o.
Želiezarenska 49,040 15 Košice
kontaktné miesto: Rasdtislavova 110, 040 11 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 22.05.2013

Dodávka popisovateľných tabúľ s príslušenstvom

Obstarávateľ:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 13.05.2013

Dokument Komparatívna analýza fungovania Sociálneho dialógu v SR v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu

Obstarávateľ:

Centrum vzdelávania Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 13.05.2013

Poskytnutie stravovania a ubytovania v meste Nitra

Obstarávateľ:

Slovenská národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 14.05.2013

Výpočtová technika

Obstarávateľ:

Obec Ďurkov

Ďurkov 274, 044 19 Ďurkov


Lehota na predkladanie ponúk: 06.05.2013