Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Kuchár

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5. 093 01 Vranov nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 21.10.2011

Montér sadrokartonovych konštrukcií

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5. 093 01 Vranov nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 21.10.2011

Murár - obkladač

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5. 093 01 Vranov nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 21.10.2011

Obchodný predajca

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
Ádorská 41. 929 01 Dunajská Streda


Lehota na predkladanie ponúk: 24.10.2011

Cestovný ruch

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
Ádorská 41. 929 01 Dunajská Streda


Lehota na predkladanie ponúk: 24.10.2011

Odborná spôsobilosť elektrotechnikov - vyhláška č. 508/2009 Z.z.

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Jána Bottu č. 4. 917 01 Trnava


Lehota na predkladanie ponúk: 28.10.2011

Manikúra. pedikúra a nechtový dizajn

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych veci a rodiny Galanta
Staničná 5. 924 0l Galanta


Lehota na predkladanie ponúk: 24.10.2011

Predavač. skladník. pokladník

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Čerenčianska 18. 979 01 Rimavská Sobota


Lehota na predkladanie ponúk: 19.10.2011

Operátor CNC strojov

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
Námestie slobody 1. 026 01 Dolný Kubín


Lehota na predkladanie ponúk: 24.10.2011

Manikúra a pedikúra

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
Centrum 13/17. 017 01 Považská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 24.10.2011