Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Terénna sociálna práca v Giraltovciach - Telekomunikačné služby

Obstarávateľ:

Mesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
IČO: 00321982
DIČ: 2020778760


Lehota na predkladanie ponúk: 01.12.2014

Stravné poukážky

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Čamovce
Sídlo: Čamovce 69, 986 01 Čamovce
Zastúpený: Pavel Urbančok, starosta
Kontaktná osoba: Pavel Urbančok
IČO: 00316024
DIČ: 2021115041
Telefón: +42147 438 9101
E-mail: oucamovce@mail.t-com.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2014

Pracovné a ochranné pomôcky

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Čamovce
Sídlo: Čamovce 69, 986 01 Čamovce
Zastúpený: Pavel Urbančok, starosta
Kontaktná osoba: Pavel Urbančok
IČO: 00316024
DIČ: 2021115041
Telefón: +421474389101
E-mail: oucamovce@mail.t-com.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2014

Stravné poukážky

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Bulhary
Sídlo: Bulhary 96, 986 01 Fiľakovo
Zastúpený: Dezider Szakó, starosta
Kontaktná osoba: Dezider Szakó
IČO: 30233143
DIČ: 2021097540
Telefón: +421474381772
E-mail: bulhary@hotmail.com
Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2014

Pracovné a ochranné pomôcky

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Bulhary
Sídlo: Bulhary 96, 986 01 Fiľakovo
Zastúpený: Dezider Szakó, štatutár
Kontaktná osoba: Dezider Szakó
IČO: 30233143
DIČ: 2021097540
Telefón: +421474381772
E-mail: bulhary@hotmail.com
Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2014

Pracovné a ochranné pomôcky

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Nitra nad Ipľom
Sídlo: Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Nitra nad Ipľom
Zastúpený: Bc. Tivadar Berky, starosta
Kontaktná osoba: Bc. Tivadar Berky
IČO: 00648388
DIČ: 2021097232
Telefón: +42147 439 4197
E-mail: obecnitranadiplom@post.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2014

Pracovné a ochranné pomôcky

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom
Sídlo: Huta 31, 985 05 Kokava nad Rimavicou
Zastúpený: Bc. Vladimír Sendrei, štatutár
Kontaktná osoba: Bc. Vladimír Sendrei
IČO: 37828711
DIČ: 2021675865
Telefón: +421 911 278 951
E-mail: projekt.iazasi@centrum.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2014

Stravné poukážky

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom
Sídlo: Huta 31, 985 05 Kokava nad Rimavicou
Zastúpený: Bc. Vladimír Sendrei, štatutár
Kontaktná osoba: Bc. Vladimír Sendrei
IČO: 37828711
DIČ: 2021675865
Telefón: +421 911 278 951
E-mail: projekt.iazasi@centrum.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2014

Pracovné a ochranné pomôcky

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Nitra nad Ipľom
Sídlo: Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Nitra nad Ipľom
Zastúpený: Bc. Tivadar Berky, starosta
Kontaktná osoba: Bc. Tivadar Berky
IČO: 00648388
DIČ: 2021097232
Telefón: +42147 439 4197
E-mail: obecnitranadiplom@post.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2014

Stravné poukážky

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Nitra nad Ipľom
Sídlo: Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Nitra nad Ipľom
Zastúpený: Bc. Tivadar Berky, štatutár
Kontaktná osoba: Bc. Tivadar Berky
IČO: 00648388
DIČ: 2021097232
Telefón: +42147 439 4197
E-mail: obecnitranadiplom@post.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2014