Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Prenájom priestoru pre osobnostný rozvoj

Obstarávateľ:

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2012

Tlač a väzba školiacich a propagačných materiálov

Obstarávateľ:

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 30.07.2012

Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné pomôcky, pracovné náradie

Obstarávateľ:

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
97401 Banská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 26.07.2012

Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb a školiacich potrieb.

Obstarávateľ:

Obec Krížová Ves

Krížová Ves 51

059 01 Krížová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 20.07.2012

Odborník/konzultant na verejné obstarávanie

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 20.07.2012

Inovácie služieb a CR s aplikáciou na penzión Zora – školenia II.

Obstarávateľ:

Milan Šefc
Tatranská Lomnica 10
059 60 Vysoké Tatry


Lehota na predkladanie ponúk: 27.07.2012

Propagačné predmety pre SIA

Obstarávateľ:

Sociálna implementačná agentúra
Špitálska 6, 813 65 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2012

Zabezpečenie výpočtovej techniky a antivírusového programu

Obstarávateľ:

Krížová Ves

Krížová Ves 51, 059 01


Lehota na predkladanie ponúk: 13.07.2012

Projektový manažér

Obstarávateľ:

Krížová Ves

Krížová Ves 51, 059 01


Lehota na predkladanie ponúk: 13.07.2012