Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Kancelarske potreby

Obstarávateľ:

Obec Ihľany

Ihľany 94, 095 94 Holumnica

 


Lehota na predkladanie ponúk: 12.10.2012

Obstaranie pracovného náradia

Obstarávateľ:

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 18.10.2012

Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb počas realizácie dvoch tréningov kurzu Kurátorské štúdiá II., k národnému projektu Múzeá tretej generácie na Slovensku - v Levoči

Obstarávateľ:

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16
Slovenská republika


Lehota na predkladanie ponúk: 17.10.2012

Nákup výpočtovej techniky

Obstarávateľ:

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 11.10.2012

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a technika

Obstarávateľ:

Obec Ihľany

Ihľany 94, 095 94 Holumnica

 


Lehota na predkladanie ponúk: 12.10.2012

Pracovné odevy a pracovné pomôcky

Obstarávateľ:

Obec Ihľany

Ihľany 94, 095 94 Holumnica

 


Lehota na predkladanie ponúk: 12.10.2012

Kancelárska technika a zariadenia

Obstarávateľ:

Chemosvit, a.s.


Lehota na predkladanie ponúk: 15.10.2012

Vybavenie školiacej miestnost nábytkom

Obstarávateľ:

Chemosvit, a.s.


Lehota na predkladanie ponúk: 15.10.2012

Publicita a informovanosť

Obstarávateľ:

Chemosvit, a.s.


Lehota na predkladanie ponúk: 15.10.2012

Obstaranie odbornej literatúry

Obstarávateľ:

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 11.10.2012