Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Pracovné odevy a obuv

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33


Lehota na predkladanie ponúk: 02.10.2012

Monitoring projektu

Obstarávateľ:

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 26.09.2012

Obstaranie ochranných pracovných pomôcok

Obstarávateľ:

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 26.09.2012

Stavebné práce, stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov

Obstarávateľ:

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 27.09.2012

Stravné poukážky

Obstarávateľ:

Sirôtka

Dobrovoľnícka 398/11, 075 01 Trebišov


Lehota na predkladanie ponúk: 26.09.2012

Pracovné prístroje na prípravu a zriadenie tréningovej firmy

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33


Lehota na predkladanie ponúk: 01.10.2012

Odborný garant 1

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33


Lehota na predkladanie ponúk: 25.09.2012

Dokončovanie vývoja a podpora prevádzky počas testovania systému Elektronické pracovné výkazy

Obstarávateľ:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 21.09.2012

Výpočtová technika vrátane príslušenstva

Obstarávateľ:

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava – Karlova Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 17.09.2012

Školiace služby I. fáza 2.

Obstarávateľ:

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava – Karlova Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 17.09.2012