Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Projektový manažment

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Dlhý rad 17, 085 71 Bardejov
Lehota na predkladanie ponúk: 18.07.2013

Obchod a služby

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Dlhý rad 17, 085 71 Bardejov
Lehota na predkladanie ponúk: 18.07.2013

Vypracovanie ergonomického návrhu riešenia pracoviska – v budove nového sídla Fondu sociálneho rozvoja

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6, 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 11.07.2013

Zvárač CO2 - Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou ( Z–M 1 )

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk: 27.08.2013

Programovanie CNC obrábacích strojov

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk: 27.08.2013

Cestovný ruch – podnikanie vo vidieckom turizme a agroturizme

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk: 27.08.2013

Vzdelávací kurz - Vodičský preukaz skupiny D

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
Lehota na predkladanie ponúk: 11.07.2013

Vzdelávací kurz – Nemecký jazyk pre robotnícke profesie

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
Lehota na predkladanie ponúk: 11.07.2013

Vzdelávací kurz – Obsluha CNC strojov

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
Lehota na predkladanie ponúk: 11.07.2013

Chemik operátor

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2013