Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Robotník na stavbe - murár

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6. 960 09 Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 14.10.2011

Marketing a manažment v cestovnom ruchu

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6. 960 09 Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 14.10.2011

Nastavenie a programovanie CNC obrábacích strojov - sústruženie

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6. 960 09 Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 14.10.2011

Tesár

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Revúca
Ul. Gen. Viesta 1103/4. 050 01 Revúca


Lehota na predkladanie ponúk: 20.10.2011

Murár

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Revúca
Ul. Gen. Viesta 1103/4. 050 01 Revúca


Lehota na predkladanie ponúk: 20.10.2011

Maliar

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Revúca
Ul. Gen. Viesta 1103/4. 050 01 Revúca


Lehota na predkladanie ponúk: 20.10.2011

Cukrár - cukrárka

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Revúca
Ul. Gen. Viesta 1103/4. 050 01 Revúca


Lehota na predkladanie ponúk: 20.10.2011

Práca s registračnou pokladňou/pracovník v obchodných sieťach“

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40. 915 01 Nové Mesto nad Váhom


Lehota na predkladanie ponúk: 03.10.2011

Projektový manažér

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40. 915 01 Nové Mesto nad Váhom


Lehota na predkladanie ponúk: 03.10.2011

Regionálny pracovník

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40. 915 01 Nové Mesto nad Váhom


Lehota na predkladanie ponúk: 03.10.2011