Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

,,Finančný manažér´´ k projektu s názvom: ,,Lepšia budúcnosť pre MRK´´

Obstarávateľ:
Názov: AGNITIO
Sídlo: Hlavná 59/42, 053 05 Granč -Petrovce
IČO: 42188318
DIČ: 2022980212
Telefón: 0915319872
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Seitz
e-mail na kontaktnú osobu: enka.tothova@seitztothova.sk

Lehota na predkladanie ponúk: 16.01.2015

,, Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre občiansku hliadku a zdravotných osvetárov´´ k projektu s názvom: ,,Prevencia sociálnej a zdravotnej patológie v Bystranoch ´´

Obstarávateľ:
Názov: Obec Bystrany
Sídlo: Bystrany 121, 053 62 Bystrany
IČO: 00328995
DIČ: 2021331433
Telefón: 0915/319872
Kontaktná osoba: Vladimír Bednárik
e-mail: vlaimir.bednarik@gmail.com

Lehota na predkladanie ponúk: 19.01.2015

,, Finančný manažér´´ k projektu s názvom: ,,Prevencia sociálnej a zdravotnej patológie v Bystranoch ´´

Obstarávateľ:
Názov: Obec Bystrany
Sídlo: Bystrany 121, 053 62 Bystrany
IČO: 00328995
DIČ: 2021331433
Telefón: 053/4495338
Kontaktná osoba: František Žiga
e-mail: bystrany121@gmail.com

Lehota na predkladanie ponúk: 19.01.2015

,, Finančný manažér´´ k projektu s názvom: ,,Pomáhať a chrániť pomocou občianskych hliadok v obci Žehra´´

Obstarávateľ:
Názov: Obec Žehra
Sídlo: Žehra 104, 053 61 Spišské Vlachy
IČO: 00329819
DIČ: 2021331565
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Seitz
e-mail na kontaktnú osobu: lenka.tothova@seitztothova.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 14.01.2015

Výpočtová technika

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie „Za dôstojný život“
Sídlo: Vajanského 71, 984 01 Lučenec
Zastúpený: PhDr. Zdenka Kotrasová, štatutárna zástupkyňa
Kontaktná osoba: PhDr. Zdenka Kotrasová
IČO: 37817388
DIČ: 2021575094
Telefón: +421 907 175 987
E-mail: ozdostojnyzivot@centrum.sk
Web: www.dostojnyzivot.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 15.01.2015

Výpočtová technika

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie „Za dôstojný život“
Sídlo: Vajanského 71, 984 01 Lučenec
Zastúpený: PhDr. Zdenka Kotrasová, štatutárna zástupkyňa
Kontaktná osoba: PhDr. Zdenka Kotrasová
IČO: 37817388
DIČ: 2021575094
Telefón: +421 907 175 987
E-mail: ozdostojnyzivot@centrum.sk
Web: www.dostojnyzivot.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 15.01.2015

Všeobecný materiál

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie „Za dôstojný život“
Sídlo: Vajanského 71, 984 01 Lučenec
Zastúpený: PhDr. Zdenka Kotrasová, štatutárna zástupkyňa
Kontaktná osoba: PhDr. Zdenka Kotrasová
IČO: 37817388
DIČ: 2021575094
Telefón: +421 907 175 987
E-mail: ozdostojnyzivot@centrum.sk
Web: www.dostojnyzivot.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 15.01.2015

Konferencie

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie „Za dôstojný život“
Sídlo: Vajanského 71, 984 01 Lučenec
Zastúpený: PhDr. Zdenka Kotrasová, štatutárna zástupkyňa
Kontaktná osoba: PhDr. Zdenka Kotrasová
IČO: 37817388
DIČ: 2021575094
Telefón: +421 907 175 987
E-mail: ozdostojnyzivot@centrum.sk
Web: www.dostojnyzivot.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 15.01.2015

Materiál pre komunitné podujatia MRK

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie Partnerstvo
Sídlo: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
Zastúpený: Ing. Želmíra Kolimárová, predsedníčka
Kontaktná osoba: Ing. Želmíra Kolimárová
IČO: 37999290
DIČ: 2022152869
Telefón: +421 905 614 807
E-mail: partnerstvo@centrum.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 15.01.2015

Zabezpečenie stravovacích služieb prostredníctvom dodania stravovacích poukážok

Obstarávateľ:
Obstarávateľ: Združenie obcí Ekotorysa
Sídlo: Bajzova 14, 080 01, Haniska
Zastúpený: Ján Lenko
IČO: 37937278
Kontaktná osoba: Anton Gašpar
Funkcia: manažér projektu
Telefón: 0905 504 466
E-mail: ekotorysa@gmail.com
Lehota na predkladanie ponúk: 09.01.2015