Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Odborný prieskum pre vytvorenie platformy odborných školení pre cieľovú skupinu

Obstarávateľ:

Nadácia Alexandra Eckerdta
Kováčska 33. 040 01 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 27.07.2011

Koordinátor projektu

Obstarávateľ:

Obec Zbudské Dlhé
Zbudské Dlhé 90. 06712 Zbudské Dlhé


Lehota na predkladanie ponúk: 21.07.2011

Finančný manažér

Obstarávateľ:

Obec Zbudské Dlhé
Zbudské Dlhé 90. 06712 Zbudské Dlhé


Lehota na predkladanie ponúk: 21.07.2011

Administratívny pracovník

Obstarávateľ:

Obec Zbudské Dlhé
Zbudské Dlhé 90. 06712 Zbudské Dlhé


Lehota na predkladanie ponúk: 21.07.2011

Zabezpečenie kancelárskeho materiálu pre cieľovú skupinu projektu

Obstarávateľ:

ZORA - Združenie občanov pre regionálne aktivity
Bárdošova 12.  831 01 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 20.07.2011

Expert na monitorovanie stratégie

Obstarávateľ:

OZ Partnerstvo

Svätoplukova 2. 984 01 Lučenec


Lehota na predkladanie ponúk: 08.07.2011

Projektový manažér

Obstarávateľ:

DANOVIUM občianske združenie
Doležalova 15/c. 82104 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 30.06.2011

Lektor pre Kurz komunitného plánovania

Obstarávateľ:

Partnerstvo Spiša

Hviezdoslavova 15. 052 01 Spišská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 20.05.2011

Zabezpečenie kancelárskych potrieb

Obstarávateľ:

APEL
Mišíkova 36.  811 04 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 06.05.2011

Dodanie kancelárskych potrieb

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja
Špitálska 6. 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 07.03.2011