Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Príprava grafického návrhu propagačného plagátu pre projekt TSP

Obstarávateľ:

Mesto Sabinov

Námestie slobody 57. 083 01 Sabinov


Lehota na predkladanie ponúk: 12.12.2011

Kancelársky materiál a drobné vybavenie kancelárie

Obstarávateľ:

Mesto Sabinov

Námestie slobody 57. 083 01 Sabinov


Lehota na predkladanie ponúk: 12.12.2011

Poskytovanie komplexných mobilných telekomunikačných služieb

Obstarávateľ:

Mesto Sabinov

Námestie slobody 57. 083 01 Sabinov


Lehota na predkladanie ponúk: 12.12.2011

Manažér projektu

Obstarávateľ:

Obec Hrnčiarske Zalužany

Hlavná 90. 980 12 Hrnčiarske Zalužany


Lehota na predkladanie ponúk: 23.12.2011

Sprievodca sociálnymi službami okresu Levice

Obstarávateľ:

Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Levice

Kasárenská 6. 934 01 Levice


Lehota na predkladanie ponúk: 09.12.2011

Spotrebný materiál pre TSP

Obstarávateľ:

Mesto Poltár

Železničná 489/1. 987 01 Poltár


Lehota na predkladanie ponúk: 08.12.2011

Pomocný tesár

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 15.12.2011

Pomocný stavebný robotník

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 15.12.2011

Barmanský kurz

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 15.12.2011

Pilčík - obsluha a údržba reťazových motorových píl a krovinorezov

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 15.12.2011