Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Projektový manažér

Obstarávateľ:

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 20.03.2014

Stavebný materiál

Obstarávateľ:

Obec Prenčov
Obecný úrad č. 300
969 73 Prenčov
IČO: 00320943
DIČ: 2021107396
prencov@prencov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 04.04.2014

Kancelárske potreby

Obstarávateľ:

Obec Prenčov
Obecný úrad č. 300
969 73 Prenčov
IČO: 00320943
DIČ: 2021107396
prencov@prencov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 03.04.2014

Osobné ochranné pomôcky

Obstarávateľ:

Obec Prenčov
Obecný úrad č. 300
969 73 Prenčov
IČO: 00320943
DIČ: 2021107396
prencov@prencov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 02.04.2014

Stravné lístky

Obstarávateľ:

Obec Prenčov
969 73 Prenčov 300


Lehota na predkladanie ponúk: 20.03.2014

Ochranné osobné pracovné pomôcky

Obstarávateľ:

Komunita Kráľovnej pokoja
Piešťanská 11/18
95605 Radošina
e-mail: kkp@slovanet.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 20.02.2014

Dodávka originálnych náplní (tonerov)

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 25-27, Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 12.02.2014

Vzdelávanie a supervízia pre odborných pracovníkov v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 27, 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 20.02.2014

Dodávka – pracovné a ochranné odevy, obuv a pomôcky

Obstarávateľ:

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach

Zvonárska 12, 040 01 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 08.01.2014

Dodávka notebookov

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6, Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2013