Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Projektové manažovanie projektu

Obstarávateľ:

Mesto Tisovec

Námestie Dr. Vladimíra Clementisa č. 1. 980 61 Tisovec


Lehota na predkladanie ponúk: 09.02.2012

Zakúpenie mobilných telefónov

Obstarávateľ:

Mesto Tisovec

Námestie Dr. Vladimíra Clementisa č. 1. 980 61 Tisovec


Lehota na predkladanie ponúk: 09.02.2012

Vzdelávanie pracovných terapeutov a asistentov

Obstarávateľ:

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých Opora G+N

Dom duševného zdravia - Rehabilitačné stredisko. Zariadenie podporovaného bývania

Kraskova č. 3 . 979 01 Rimavská Sobota


Lehota na predkladanie ponúk: 24.02.2012

Nákup 8 kusov stolových počítačov

Obstarávateľ:

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Ševčenkova 21. 851 01 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 03.02.2012

Predavač. pokladník. obchodný pracovník

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16. 010 01 Žilina


Lehota na predkladanie ponúk: 06.02.2012

Riadenie projektu “Gaudeamus - poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného prijatia v BSK

Obstarávateľ:

GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska 3. 845 12 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 30.01.2012

Zakúpenie kancelárskeho materiálu

Obstarávateľ:

Centrum Slniečko. n.o.

Farská 9. Nitra 949 01


Lehota na predkladanie ponúk: 20.01.2012

Sprievodca sociálnymi službami okresu Brezno

Obstarávateľ:

Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Brezno

Nálepkova 1190/7. 977 01 Brezno


Lehota na predkladanie ponúk: 15.12.2010

Posudky k projektu Zvýšenie investície do ľudského kapitálu Hotela Bankov

Obstarávateľ:

Hotel Bankov. a. s.
Dolný Bankov 2
040 01 Košice - Sever
Slovenská republika


Lehota na predkladanie ponúk: 25.01.2012

Projektový a finančný manažment projektu Zvýšenie investície do ľudského kapitálu Hotela Bankov

Obstarávateľ:

Hotel Bankov. a. s.
Dolný Bankov 2
040 01 Košice - Sever
Slovenská republika


Lehota na predkladanie ponúk: 25.01.2012