Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Zabezpečenie projektového a finančného riadenia projektu

Obstarávateľ:

Obec Terňa
Hlavná 119/58
08267 Terňa
Ing. Juraj SENDERÁK, starosta obce
Tel.: 0514595221
Mobil: 0911868865


Lehota na predkladanie ponúk: 20.02.2015

,,Kamerový systém + Vysielačky´´ k projektu s názvom: ,,Pomáhať a chrániť pomocou občianskych hliadok v obci Žehra´´ s kódom ITMS 27120130625.

Obstarávateľ:

Názov: Obec Žehra
Sídlo: Žehra 104, 053 61 Spišské Vlachy
IČO: 00329819
DIČ: 2021331565
Telefón: 0904/462321
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Seitz
e-mail: lenka.tothova@seitztothova.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 18.02.2015

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre zdravotných osvetárov a rómsku občiansku hliadku pre projekt s názvom „Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život“

Obstarávateľ:

Názov : Mesto Jelšava
Sídlo : Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava
IČO : 00328341
DIČ: 2020724673
Kontaktná osoba : Marek Havaš
e-mail: obstaravanie.havas@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 17.02.2015

Školenia

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Gemerský Jablonec,
Adresa: Gemerský Jablonec 277
98035 Gemerský Jablonec
IČO: 00318710
DIČ: 2021220123
Riaditeľ : Július Agócs
kontaktná osoba: Július Agócs
telefón: 047/5812140
e-mail: gemerskyjablonec@stonline.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 16.02.2015

Projektový manažér

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Gemerský Jablonec,
Adresa: Gemerský Jablonec 277
98035 Gemerský Jablonec
IČO: 00318710
DIČ: 2021220123
Riaditeľ : Július Agócs
kontaktná osoba: Július Agócs
telefón: 047/5812140
e-mail: gemerskyjablonec@stonline.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 16.02.2015

Finančný manažér

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Gemerský Jablonec,
Adresa: Gemerský Jablonec 277
98035 Gemerský Jablonec
IČO: 00318710
DIČ: 2021220123
Riaditeľ : Július Agócs
kontaktná osoba: Július Agócs
telefón: 047/5812140
e-mail: gemerskyjablonec@stonline.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 16.02.2015

Grafická úprava a tlač edukačných a informačných materiálov a letákov

Obstarávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš


Lehota na predkladanie ponúk: 20.02.2015

Občerstvenie počas vzdelávania

Obstarávateľ:

Obec Prenčov
Obecný úrad 300
969 73 Prenčov
IČO 00320943
www.prencov.sk prencov@prencov.sk 045 / 672 62 44
Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce


Lehota na predkladanie ponúk: 06.02.2015

Riadenie projektu

Obstarávateľ:

Mesto Hurbanovo
Komárňanská 91
947 01 Hurbanovo


Lehota na predkladanie ponúk: 06.02.2015

Pracovné pomôcky

Obstarávateľ:

Mesto Hurbanovo
Komárňanská 91
947 01 Hurbanovo


Lehota na predkladanie ponúk: 09.02.2015