Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Úprava zelene

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2013

Šitie odevov

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2013

Strojník stavebných strojov

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2013

SBS – skúška odbornej spôsobilosti typu S

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2013

Práca s administratívnym informačným systémom v samospráve

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2013

Tvorba euro - projektov

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2013

Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1)

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 16.07.2013

Strojník stavebných strojov

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 16.07.2013

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 16.07.2013

Odborný garant 1

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33


Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2013