Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Riadenie projektu OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01 s názvom „Terénna sociálna práca v Svätom Petre“,

Obstarávateľ:

Obec Svätý Peter
Sídlo : Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
Štatutárny zástupca : Ing. Jozef Jobbágy, starosta
IČO : 00306436
E-mail : : sekretariat@svatypeter.eu
tel.035/7685285


Lehota na predkladanie ponúk: 02.07.2014

Riadenie projektu OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01 s názvom „Terénna sociálna práca v Mudroňove“,

Obstarávateľ:

Názov: Obec Mudroňovo
Sídlo : Mudroňovo 65, 946 32 Mudroňovo
Štatutárny zástupca : Ing. Ľubomír Maťko, starosta obce
IČO : 00306592
E-mail : obecmudronovo@azet.sk
Tel.: 035/7788116


Lehota na predkladanie ponúk: 02.07.2014

Mobilné telefónne služby používané TSP a ATSP

Obstarávateľ:

Obec Vinica
Cesta Slobody č. 466
991 28 Vinica
Slovenská republika
Fax: 047/4891397
Email: obec(@)vinica.sk
Web: www.vinica.sk
IČO: 00319678
DIČ: 2021173264


Lehota na predkladanie ponúk: 11.07.2014

Finančný manažér projektu

Obstarávateľ:

Obec Vinica
Cesta Slobody č. 466
991 28 Vinica
Slovenská republika
Fax: 047/4891397
Email: obec(@)vinica.sk
Web: www.vinica.sk
IČO: 00319678
DIČ: 2021173264


Lehota na predkladanie ponúk: 11.07.2014

Telekomunikačné služby

Obstarávateľ:

Obec Hrnčiarske Zalužany
Hlavná 90
98012 Hrnčiarske Zalužany
IČO:00318795
DIČ:2021230211


Lehota na predkladanie ponúk: 01.07.2014

Palivové drevo

Obstarávateľ:

Obec Prenčov
Prenčov 300
969 73 Prenčov

IČO: 00320943
v zastúpení Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce


Lehota na predkladanie ponúk: 27.06.2014

Stavebné rezivo (po doplnení)

Obstarávateľ:

Obec Prenčov
Prenčov 300
969 73 Prenčov

IČO 00320943
v zastúpení Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce


Lehota na predkladanie ponúk: 16.06.2014

Stavebné rezivo

Obstarávateľ:

Obec Prenčov
Prenčov 300
969 73 Prenčov

IČO: 00320943
v zastúpení Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce


Lehota na predkladanie ponúk: 16.06.2014

Stavebné práce

Obstarávateľ:

Komunita Kráľovnej pokoja
Piešťanská 11/18
95605 Radošina


Lehota na predkladanie ponúk: 15.05.2014

Vodičské oprávnenia

Obstarávateľ:

Komunita Kráľovnej pokoja
Piešťanská 11/18
95605 Radošina
e-mail: kkp@slovanet.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 07.05.2014