Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Servis a údržba tlačiarní a kopírovacích strojov v agentúre IAZaSI

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Špitálska 25, Bratislava

Kontaktná osoba: ( odborný garant ) Ing. Miloš Veselý

Telefón: +421 905 300 500

E-mail: milos.vesely@iazasi.gov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 10.11.2014

Dodanie stravných lístkov

Obstarávateľ:

Obec Radošina
Školská 416, 95605 Radošina
Tel., fax: 038/53 98 184
E-mail: starosta@radosina.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 11.11.2014

Mesto Veľký Meder

Obstarávateľ:

Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder


Lehota na predkladanie ponúk: 07.11.2014

Kurzy

Obstarávateľ:

Obec Sirník
Hlavná 152/21
076 03 Sirník
tel.: 056/6790279
obecsirnik@trenet.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 03.10.2014

Nákup mobilných telefónov a telekomunikačných služieb

Obstarávateľ:

Obec Sirník
Hlavná 152/21
076 03 Sirník
tel.: 056/6790279
obecsirnik@trenet.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 26.09.2014

Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia

Obstarávateľ:

Obec Slavkovce
072 17 Slavkovce 115
Kontaktná osoba:
Ing. Iveta Pavliková, starostka obce
Tel.: 0905693194


Lehota na predkladanie ponúk: 03.10.2014

Sociálno-psychlogický výcvik pre terénnych sociálnych pracovníkov

Obstarávateľ:

Obec Slavkovce
072 17 Slavkovce 115
Kontaktná osoba: Ing.Iveta Pavliková
Tel.: 0905693194


Lehota na predkladanie ponúk: 03.10.2014

Výzva na predkladanie ponúk na poskytnutie služby na „Sociálno-psychologický výcvik“ pre terénnych sociálnych pracovníkov podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Obstarávateľ:

Názov: Obec Sliepkovce, zastúpená starostom Kamilom Mindom
Sídlo : Sliepkovce 163, 072 37 Lastomír
IČO: 00 325 783
Telefón: 056/6493114
Kontaktná osoba: Kamil Minda (starosta obce)


Lehota na predkladanie ponúk: 03.10.2014

Výzva na predkladanie ponúk na mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Obstarávateľ:

Názov: Obec Sliepkovce, zastúpená starostom Kamilom Mindom
Sídlo : Sliepkovce 163, 072 37 Lastomír
IČO: 00 325 783
Telefón: 056/6493114
Kontaktná osoba: Kamil Minda (starosta obce)


Lehota na predkladanie ponúk: 03.10.2014

Zabezpečenie služieb spojených s ubytovaním, stravovaním, podaním občerstvenia a prenájmu vzdelávacích priestorov

Obstarávateľ:

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach
Zvonárska 12
040 01 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 15.09.2014