Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Kuchár

Obstarávateľ:

ÚRAD PRÁCE. SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BREZNO
Rázusova 40. 977 01 Brezno


Lehota na predkladanie ponúk: 19.03.2012

Projektový a finančný manažér

Obstarávateľ:

TOLERANCIA. n.o.

Trstice 659. 925 42 Trstice


Lehota na predkladanie ponúk: 14.03.2012

Lakovník - priemyselných výrobkov

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6 . 960 09 Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 08.03.2012

Nákup IKT zariadenia do učebne

Obstarávateľ:

STEEL TRANS s.r.o.
Adlerova 1. 04001 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 07.03.2012

Telekomunikačné poplatky

Obstarávateľ:

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor. n.o.

Agátová 2. 076 35 Somotor


Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2012

Výzva na vyhľadanie dražobnej spoločnosti - Dražobník

Obstarávateľ:

Ministerstvo práce. sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4. 6. 8
816 43 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 02.03.2012

Telekomunikačné poplatky

Obstarávateľ:

Obec Malý Slivník

082 67 Malý Slivník 48


Lehota na predkladanie ponúk: 29.02.2012

Publicita projektu TSP

Obstarávateľ:

Obec Malý Slivník

082 67 Malý Slivník 48


Lehota na predkladanie ponúk: 29.02.2012

Všeobecný materiál

Obstarávateľ:

Obec Malý Slivník

082 67 Malý Slivník 48


Lehota na predkladanie ponúk: 29.02.2012

Telekomunikačné poplatky

Obstarávateľ:

Obec Terňa


Lehota na predkladanie ponúk: 27.02.2012