Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Brožúra pre začínajúce podnikateľky

Obstarávateľ:

Záujmové združenie žien MYMAMY
Okružná 32,080 01 Prešov
Kontaktná osoba a tel. číslo: Ing. Iveta Baranová, +421517712233


Lehota na predkladanie ponúk: 22.02.2013

Spotrebný kancelársky materiál a školiaci a učebný materiál

Obstarávateľ:

Názov: Chartikano
IČO: 30854482
Kontaktná osoba: Róbert Rigó
Adresa: Dunajská Lužná 3/247, 900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0905 650 821
Elektronická pošta: chartikano.koordinator@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2013

Učebnice a slovníky

Obstarávateľ:

Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 01.02.2013

Koordinátor aktivít

Obstarávateľ:

Nadácia Škola dokorán

Janského 19/16, 965 01 Žiar nad Hronom


Lehota na predkladanie ponúk: 24.01.2013

Vypracovanie analýzy

Obstarávateľ:

Obec Spišský Hrhov

SNP 10, 053 02


Lehota na predkladanie ponúk: 21.01.2013

Interiérové vybavenie Femkubátora

Obstarávateľ:

Občianske združenie PYRAMÍDA

Holubyho 12

040 01 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 07.01.2013

Účtovníctvo

Obstarávateľ:

Občianske združenie PYRAMÍDA

Holubyho 12

040 01 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 03.01.2013

Publicita projektu

Obstarávateľ:

Občianske združenie PYRAMÍDA

Holubyho 12

040 01 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 03.01.2013

Zabezpečenie činnosti R-klubu

Obstarávateľ:

Záujmové združenie žien MYMAMY

Okružná 32, 080 01 Prešov


Lehota na predkladanie ponúk: 21.12.2012

Zabezpečenie komplexnej realizácie postupov verejného obstarávania pre projekty „Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy“

Obstarávateľ:

Združenie miest a obcí Slovenska
Bezručova 9
811 09 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 21.12.2012