Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Tesár

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Hlavná 26
091 01 Stropkov


Lehota na predkladanie ponúk: 13.07.2012

Realizácia výmenných stáží

Obstarávateľ:

Renovatio - Nova, n.o.
Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 06.07.2012

Stavebné úpravy a rekonštrukcia v projekte HaPeC – Hanušovské pracovné centrum

Obstarávateľ:

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mestský úrad Hanušovce nad Topľou,
Mierová 333/3

094 31  Hanušovce nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 29.06.2012

Notebooky s príslušenstvom

Obstarávateľ:

Člověk v tísni, o.p.s.
Palešovo námestie 34
Spišské Podhradie 053 23


Lehota na predkladanie ponúk: 21.06.2012

Poskytovanie telekomunikačných služieb – mobilný mesačný paušál a internet

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82

082 33 Chminianske Jakubovany


Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2012

Dodanie počítačových zariadení, notebooku, dataprojektoru a príslušenstva

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82

082 33 Chminianske Jakubovany


Lehota na predkladanie ponúk: 22.06.2012

Dodanie multifunkčných zariadení

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82

082 33 Chminianske Jakubovany


Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2012

Finančný manažér

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianske Jakubovany


Lehota na predkladanie ponúk: 26.06.2012

Projektový manažér

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianske Jakubovany


Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2012

Publicita – Inzercia a propagácia projektu

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianske Jakubovany


Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2012