Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Základy anglického jazyka pre uchádzanie sa o zamestnanie

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2011

Nemecký jazyk pre opatrovateľky

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2011

Operátor CNC strojov

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Farbiarska 57. 064 01 Stará Ľubovňa


Lehota na predkladanie ponúk: 23.11.2011

Sadrokartonár

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Šafárikova 112. 048 01 Rožňava


Lehota na predkladanie ponúk: 25.11.2011

Murár

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Šafárikova 112. 048 01 Rožňava


Lehota na predkladanie ponúk: 25.11.2011

Nízkoprahové intervenčné Centrum Slniečko- materiál na program vedenia domácnosti II. (potraviny na varenie a pečenie)

Obstarávateľ:

Centrum Slniečko. n.o.

Farská 9. 949 01 Nitra


Lehota na predkladanie ponúk: 14.10.2011

Zakúpenie potrieb na šitie

Obstarávateľ:

Centrum Slniečko. n.o.

Farská 9. 949 01 Nitra


Lehota na predkladanie ponúk: 10.11.2011

Zakúpenie materiálu na tvorivé dielne

Obstarávateľ:

Centrum Slniečko. n.o.

Farská 9. 949 01 Nitra


Lehota na predkladanie ponúk: 14.10.2011

Obsluha CNC strojov

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53. 052 21 Spišská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 21.11.2011

Barman

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
Škultétyho 1577/8. 955 01 Topoľč


Lehota na predkladanie ponúk: 14.11.2011