Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Odborný profesný kurz pre členov občianskej hliadky pre projekt

Obstarávateľ:

Obec Zborov
Zastúpený : Ján Lukáč - starosta obce
Lesná 10
086 33 Zborov


Lehota na predkladanie ponúk: 05.01.2015

Vytvorenie dokumentárnych fotografií zachytávajúcich proces deinštitucionalizácie na Slovensku v rámci Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra pre OP ZaSI
Špitálska 6
814 55 Bratislava

Implementačná agentúra pre OP ZaSI

Špitálska 6

814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 23.12.2014

Náradie - oprava

Obstarávateľ:

Obec Prenčov
Obecný úrad č. 300
969 73 Prenčov
IČO: 00320943 www.prencov.sk prencov@prencov.sk

v zastúpení Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce


Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2014

Náradie

Obstarávateľ:

Obec Prenčov
Obecný úrad č. 300
969 73 Prenčov
IČO 00320943 www.prencov.sk prencov@prencov.sk

v zastúpení Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce


Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2014

Osobné ochranné pomôcky

Obstarávateľ:

Obec Prenčov
Obecný úrad č. 300
969 73 Prenčov
IČO 00320943 www.prencov.sk prencov@prencov.sk

v zastúpení Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce


Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2014

Zabezpečenie stravovacích služieb prostredníctvom dodania stravných poukážok

Obstarávateľ:

Názov: Obec Lemešany
Sídlo: Lemešany 186, 082 03, Lemešany
Zastúpený: Ing. Marko Bučko
IČO: 327344


Lehota na predkladanie ponúk: 17.12.2014

,,Pracovné pomôcky pre občiansku hliadku a pre novo vytvorené pracovné miesta.´´

Obstarávateľ:

Názov: Obec Žehra
Sídlo: Žehra 104,
05361 Spišské Vlachy
Zastúpený: Ivan Mižigár
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Seitz
e-mail na kontaktnú osobu: lenka.tothova@seitztothova.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 23.12.2014

Prednášky projektu "Komunitné centrum pokračuje"

Obstarávateľ:

Názov: Mesto Svidník
Sídlo: Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
IČO: 00331023


Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2014

Prenájom kontajnera na vytvorenie sociálneho zázemia 8 zamestnancom - členom rómskej občianskej hliadky v rámci projektu „Využitie nástroja R.O.H. na zabezpečenie štandardnej kvality života MRK“

Obstarávateľ:

Predmetom zákazky je nájom kontajnera na vytvorenie sociálneho zázemia pre členov rómskej občianskej hliadky. Kontajner bude umiestnený na spevnenú plochu v meste Stará Ľubovňa a musí byť vybavený možnosťou napojenia na elektrinu formou predlžovacieho kábla. Kontajner bude uzamykací a bude k dispozícii verejnému obstarávateľovi po dobu 12 mesiacov.


Lehota na predkladanie ponúk: 23.12.2014

Dodávka pracovných odevov a pracovných pomôcok pre členov rómskej občianskej hliadky v rámci projektu Využitie nástroja R.O.H. na zabezpečenie štandardnej kvality života MRK“

Obstarávateľ:

Názov: Mesto Stará Ľubovňa
Zastúpené: primátorom mesta PaedDr. Michalom Biganičom
IČO: 00 330 167
Sídlo: Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052/43-15-228
Stránkové hodiny: 8.00 – 15.00 v pracovných dňoch
Kontaktná osoba: Eulalia Štefanová
e-mail: stefanova@staralubovna.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 23.12.2014