Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Príprava a tlač propagačných materiálov

Obstarávateľ:
Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár
Železničná 2, 987 01 Poltár
IČO:37998374
DIČ: 2022035521
Kontaktná osoba:Ing. Zuzana Šmatlíková
047/4111800
zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 09.01.2015

Príprava metodiky a realizácia vzdelávania

Obstarávateľ:
Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár
Železničná 2, 987 01 Poltár
IČO:37998374
DIČ:2022035521
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Šmatlíková
047/4111800
zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 09.01.2015

Manažér na monitorovanie

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Kokava nad Rimavicou
Sídlo: Nám 1 mája, 985 05 Kokava nad Rimavicou
Zastúpený: Ing. Ján Chromek, starosta
Kontaktná osoba: Ing. Ján Chromek
IČO: 00316130
DIČ: 2021237097
Telefón: +421 47 4293 104
E-mail: anna.berackova@kokava.sk
Web: www.kokava.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 15.01.2015

Náradie

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom
Sídlo: Huta 31, 985 05 Kokava nad Rimavicou
Zastúpený: Bc. Vladimír Sendrei, štatutár
Kontaktná osoba: Bc. Vladimír Sendrei
IČO: 37828711
DIČ: 2021675865
Telefón: +421 911 278 951
E-mail: projekt.iazasi@centrum.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 13.01.2015

Náradie

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Čamovce
Sídlo: Čamovce 69, 986 01 Čamovce
Zastúpený: Pavel Urbančok, starosta
Kontaktná osoba: Pavel Urbančok
IČO: 00316024
DIČ: 2021115041
Telefón: +421474389101
E-mail: oucamovce@mail.t-com.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 13.01.2015

Výpočtová technika

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie Partnerstvo
Sídlo: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
Zastúpený: Ing. Želmíra Kolimárová, predsedníčka
Kontaktná osoba: Ing. Želmíra Kolimárová
IČO: 37999290
DIČ: 2022152869
Telefón: +421 905 614 807
E-mail: partnerstvo@centrum.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 13.01.2015

Občerstvenie

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie Partnerstvo
Sídlo: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
Zastúpený: Ing. Želmíra Kolimárová, predsedníčka
Kontaktná osoba: Ing. Želmíra Kolimárová
IČO: 37999290
DIČ: 2022152869
Telefón: +421 905 614 807
E-mail: partnerstvo@centrum.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 13.01.2015

Lektori kurzov

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Skerešovo
Sídlo: Skerešovo 23, 982 62 Skerešovo
Zastúpený: Daniela Kecsoová, starostka
Kontaktná osoba: Daniela Kecsoová
IČO: 00319074
DIČ: 2021132575
Telefón: +421 47 5596 425
E-mail: obec.skeresovo@gmail.com
Lehota na predkladanie ponúk: 15.01.2015

Lektori kurzov

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Skerešovo
Sídlo: Skerešovo 23, 982 62 Skerešovo
Zastúpený: Daniela Kecsoová, starostka
Kontaktná osoba: Daniela Kecsoová
IČO: 00319074
DIČ: 2021132575
Telefón: +421 47 5596 425
E-mail: obec.skeresovo@gmail.com
Lehota na predkladanie ponúk: 15.01.2015

Zdravotnícky materiál

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie Pomoc deťom Klenovec
Sídlo: Partizánska 880, 980 55 Klenovec
Zastúpený: Pavel Farkaš, štatutár
Kontaktná osoba: Pavel Farkaš
IČO: 37952170
DIČ: 2021791618
Telefón: +421 910 312 201
E-mail: pomocdetomklenovec@centrum.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 13.01.2015