Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Expert - psychológ

Obstarávateľ:

Obec Zbudské Dlhé

Zbudské Dlhé 90

067 21 Koškovce


Lehota na predkladanie ponúk: 30.09.2011

Expert - právnik

Obstarávateľ:

Obec Zbudské Dlhé

Zbudské Dlhé 90

067 21 Koškovce


Lehota na predkladanie ponúk: 30.09.2011

Expert na tvorbu programu prevencie sociálno-patologických javov

Obstarávateľ:

Obec Zbudské Dlhé

Zbudské Dlhé 90

067 21 Koškovce


Lehota na predkladanie ponúk: 30.09.2011

Poskytovanie poradenstva v rámci sociálneho poradenského programu

Obstarávateľ:

Obec Zbudské Dlhé

Zbudské Dlhé 90

067 21 Koškovce


Lehota na predkladanie ponúk: 30.09.2011

Zabezpečenie školení zamestnancov v rámci projektu - „Tvorba nových pracovných miest a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov reštauračného komplexu „Ázia“„

Obstarávateľ:

MARPOL projekt s.r.o.
Pod zámkom 29. 976 13 Slovenská Ľupča
www.restauraciaazia.sk
Kontaktná osoba:
Ing. Martina Poláčková
Telefón: +421 905 867 746
E-mail: polackova@marpol.info


Lehota na predkladanie ponúk: 29.09.2011

Podnikanie v cestovnom ruchu

Obstarávateľ:

ÚRAD PRÁCE. SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BREZNO
Rázusova 40. 977 01 Brezno


Lehota na predkladanie ponúk: 07.10.2011

Podnikanie v cestovnom ruchu

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
F. Kapisztóryho č. 1. 940 36 Nové Zámky


Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2011

Nemecký jazyk pre začiatočníkov

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
F. Kapisztóryho č. 1. 940 36 Nové Zámky


Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2011

Nemecký jazyk pre pokročilých

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
F. Kapisztóryho č. 1. 940 36 Nové Zámky


Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2011

Manažment a personálny manažment

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Zámkky
F. Kapisztóryho č. 1. 940 36 Nové Zámky


Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2011