Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Riadenie projektu - zmena

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Šíd
Sídlo: Šíd 37, 986 01 Šíd
Zastúpený: Štefan Földi, starosta
Kontaktná osoba: Štefan Földi
IČO: 00316423
DIČ: 2021115151
Telefón: +421474389213
E-mail: ocusid@stonline.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 08.12.2014

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Obstarávateľ:
Mesto Hanušovce nad Topľou
Mestský úrad Hanušovce, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n.T
Telefón: 0902 970 870
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Kaščák
E-mail: jan.kascak@hanusovce.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2014

Stravovacie služby – stravné poukážky

Obstarávateľ:
Mesto Hanušovce nad Topľou
Mestský úrad Hanušovce, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n.T.
Telefón: 0902 970 870
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Kaščák
E-mail: jan.kascak@hanusovce.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2014

Projektový manažér - zmena

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Málinec
Sídlo: Námestie SNP 474, 985 26 Málinec
Zastúpený: Ing. Igor Čepko, starosta
Kontaktná osoba: Ing. Igor Čepko
IČO: 00316211
DIČ: 2021237185
Telefón: +42147 4291 121
E-mail: malinec.starosta@stonline.sk
Web: www.malinec.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 08.12.2014

Stravné lístky

Obstarávateľ:
Centrum Slniečko, n.o.
Farská 9,
949 01 Nitra
simona.nagy@centrumslniecko.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2014

Pracovné a ochranné pomôcky

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie Pomoc deťom Klenovec
Sídlo: Partizánska 880, 980 55 Klenovec
Zastúpený: Pavel Farkaš, štatutár
Kontaktná osoba: Pavel Farkaš
IČO: 37952170
DIČ: 2021791618
Telefón: +421910 312 201
E-mail: pomocdetomklenovec@centrum.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 04.12.2014

Stravné poukážky

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie Pomoc deťom Klenovec
Sídlo: Partizánska 880, 980 55 Klenovec
Zastúpený: Pavel Farkaš, štatutár
Kontaktná osoba: Pavel Farkaš
IČO: 37952170
DIČ: 2021791618
Telefón: +421910 312 201
E-mail: pomocdetomklenovec@centrum.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 04.12.2014

Stravné poukážky

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Málinec
Sídlo: Námestie SNP 474, 985 26 Málinec
Zastúpený: Ing. Igor Čepko, starosta
Kontaktná osoba: Ing. Igor Čepko
IČO: 00316211
DIČ: 2021237185
Telefón: +42147 4291 121
E-mail: malinec.starosta@stonline.sk
Web: www.malinec.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 03.12.2014

Projektový manažér

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Málinec
Sídlo: Námestie SNP 474, 985 26 Málinec
Zastúpený: Ing. Igor Čepko, starosta
Kontaktná osoba: Ing. Igor Čepko
IČO: 00316211
DIČ: 2021237185
Telefón: +42147 4291 121
E-mail: malinec.starosta@stonline.sk
Web: www.malinec.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 03.12.2014

Pracovné a ochranné pomôcky

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Málinec
Sídlo: Námestie SNP 474, 985 26 Málinec
Zastúpený: Ing. Igor Čepko, starosta
Kontaktná osoba: Ing. Igor Čepko
IČO: 00316211
DIČ: 2021237185
Telefón: +42147 4291 121
E-mail: malinec.starosta@stonline.sk
Web: www.malinec.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 03.12.2014