Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1)

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Rázusova 40, 977 01 Brezno
Lehota na predkladanie ponúk: 15.07.2013

Technik BOZP

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Rázusova 40, 977 01 Brezno
Lehota na predkladanie ponúk: 15.07.2013

SBS - skúška odbornej spôsobilosti

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Rázusova 40, 977 01 Brezno


Lehota na predkladanie ponúk: 15.07.2013

Pilčík - základný kurz

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Rázusova 40, 977 01 Brezno


Lehota na predkladanie ponúk: 15.07.2013

Obsluha VZV

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Rázusova 40, 977 01 Brezno


Lehota na predkladanie ponúk: 15.07.2013

Murár - obkladač

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Rázusova 40, 977 01 Brezno


Lehota na predkladanie ponúk: 15.07.2013

Kurič plynových kotolní - základný kurz

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Rázusova 40, 977 01 Brezno


Lehota na predkladanie ponúk: 15.07.2013

Kozmetička

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Rázusova 40, 977 01 Brezno


Lehota na predkladanie ponúk: 15.07.2013

Jazyk nemecký

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Rázusova 40, 977 01 Brezno


Lehota na predkladanie ponúk: 15.07.2013

Základná údržba verejnej zelene a vyhradenej zelene

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
Madácha č.2, 990 01 Veľký Krtíš


Lehota na predkladanie ponúk: 17.07.2013