Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Spotrebný tovar

Obstarávateľ:

Centrum Slniečko, n.o.
Farská 9,
949 01 Nitra

simona.nagy@centrumslniecko.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2014

Stravné poukážky

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Veľká nad Ipľom
Sídlo: Veľká nad Ipľom 86, 985 32 Veľká nad Ipľom
Zastúpený: Ing. Gabriel Rácz, starosta obce
Kontaktná osoba: Ing. Gabriel Rácz
IČO: 00316539
DIČ: 2021251067
Telefón: +42147 4374 102
E-mail: obec.velkanadiplom@azet.sk
Web: https://www.velkanadiplom.sk/


Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2014

Pracovné a ochranné pomôcky

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Veľká nad Ipľom
Sídlo: Veľká nad Ipľom 86, 985 32 Veľká nad Ipľom
Zastúpený: Ing. Gabriel Rácz, starosta obce
Kontaktná osoba: Ing. Gabriel Rácz
IČO: 00316539
DIČ: 2021251067
Telefón: +42147 4374 102
E-mail: obec.velkanadiplom@azet.sk
Web: https://www.velkanadiplom.sk/


Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2014

Stravné poukážky

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Šíd
Sídlo: Šíd 37, 986 01 Šíd
Zastúpený: Štefan Földi, starosta
Kontaktná osoba: Štefan Földi
IČO: 00316423
DIČ: 2021115151
Telefón: +421474389213
E-mail: ocusid@stonline.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2014

Pracovné a ochranné pomôcky

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Šíd
Sídlo: Šíd 37, 986 01 Šíd
Zastúpený: Štefan Földi, starosta
Kontaktná osoba: Štefan Földi
IČO: 00316423
DIČ: 2021115151
Telefón: +421474389213
E-mail: ocusid@stonline.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2014

Riadenie projektu

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Šíd
Sídlo: Šíd 37, 986 01 Šíd
Zastúpený: Štefan Földi, starosta
Kontaktná osoba: Štefan Földi
IČO: 00316423
DIČ: 2021115151
Telefón: +421474389213
E-mail: ocusid@stonline.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2014

Zabezpečenie pracovného workshopu s medzinárodnou účasťou

Obstarávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti

Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO: 00151899


Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2014

Vytvorenie audiovizuálneho archívu procesu deinštitucionalizácie na Slovensku

Obstarávateľ:

 

Implementačná agentúra pre OP ZaSI
Špitálska 6
814 55 Bratislava

 

Implementačná agentúra pre OP ZaSI

Špitálska 6

814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014

Mobilné telefóny a telekomunikačné služby pre členov OH

Obstarávateľ:

Mesto Žiar nad Hronom
Š. Moysesa č. 46, 96501 Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
Telefon: 045/6787136
Fax: 045/6787155
Kontaktná osoboa: Ing. Iveta Vájová
email: iveta.vajova@ziar.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2014

Dodanie pracovných odevov, obuvi, materiálu a pomôcok pre členov OH

Obstarávateľ:

Mesto ŽIar nad Hronom
ul. š. Moysesa č. 46, Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
Telefon: 045/6787136
Fax:045/6787155
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Vájová
email: iveta.vajova@ziar.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2014