Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Hlavný koordinátor - CVP: 79420000-4

Obstarávateľ:

Názov: Chartikano
IČO: 30854482
Kontaktná osoba: Róbert Rigó
Sídlo: Dunajská Lužná
Adresa: Dunajská Lužná 3/247, 900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0905 605 609
Elektronická pošta: chartikano@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 03.12.2012

Kancelársky spotrebný materiál

Obstarávateľ:

Sirôtka

Dobrovoľnícka 398/11, 075 01 Trebišov


Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2012

Kurz IKT zručností

Obstarávateľ:

Áno pre život n.o.
Farská 543/2
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 36 149 764


Lehota na predkladanie ponúk: 22.11.2012

Nákup kancelárskych stoličiek

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6, 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 19.11.2012

Rekonštrukcia a úprava priestorov Pracovného inkubátora - „Tréningová firma“

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33


Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2012

Nákup výpočtovej/kancelárskej techniky pre FSR

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6, 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2012

Spotrebný materiál a kancelárske potreby

Obstarávateľ:

Občianske združenie PYRAMÍDA

Holubyho 12, 040 01 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 09.11.2012

Prenájom priestorov pre projektový tím

Obstarávateľ:

Občianske združenie PYRAMÍDA

Holubyho 12, 040 01 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 09.11.2012

Prenájom priestorov na Femkubátor

Obstarávateľ:

Občianske združenie Pyramída

Holubyho 12, Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 07.11.2012

Dodávka pier pre publicitu a informovanosť

Obstarávateľ:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
PSČ: 813 70
Bratislava 1


Lehota na predkladanie ponúk: 31.10.2012