Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Anglický jayzk a CR

Obstarávateľ:
B.S.Timravy 2/2393,917 01 Trnava
Lehota na predkladanie ponúk: 13.05.2013

Predmetom zákazky sú kancelárske potreby a ďalší spotrebný materiál

Obstarávateľ:

Člověk v tísni, o.p.s.
Palešovo námestie 34
Spišské Podhradie 053 23


Lehota na predkladanie ponúk: 06.05.2013

Dodanie IKT vybavenia na realizáciu vzdelávacích a poradenských aktivít

Obstarávateľ:

Nadácia Škola dokorán

Žiar nad Hronom

Dr. Janského 19/16, 965 01 Žiar nad Hronom


Lehota na predkladanie ponúk: 22.04.2013

Propagačné a informačné predmety, materiály; článok o realizácii projektu

Obstarávateľ:

Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš

Námestie mieru 2

080 01 Prešov


Lehota na predkladanie ponúk: 17.04.2013

Telekomunikačné služby

Obstarávateľ:

Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš

Námestie mieru 2

080 01 Prešov


Lehota na predkladanie ponúk: 17.04.2013

Prieskum verejnej mienky - Úroveň celkovej informovanosti verejnosti o Európskom sociálnom fonde a Operačnom programe zamestnanosť a sociálna inklúzia, jeho cieľoch a opatreniach na Slovensku ku koncu programového obdobia 2007-2013

Obstarávateľ:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sekcia riadenia ESF
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 10.04.2013

Pracovné oblečenie

Obstarávateľ:

Krížová Ves

Krížová Ves 51, 059 01


Lehota na predkladanie ponúk: 04.04.2013

Občerstvenie

Obstarávateľ:

Krížová Ves

Krížová Ves 51, 059 01


Lehota na predkladanie ponúk: 04.04.2013

Spolupráca so zamestnávateľmi

Obstarávateľ:

Nadácia Škola dokorán

Dr. Janského 19/16, 965 01 Ţiar nad Hronom


Lehota na predkladanie ponúk: 28.03.2013

Zabezpečenie spätného overovania verejných obstarávaní

Obstarávateľ:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sekcia riadenia ESF
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 03.04.2013