Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Obsluha stavebných strojov v rámci vyhlášky 77/1965 Zb - NP III-B

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove
Námestie A. Bernoláka 381/4
029 01 Námestovo


Lehota na predkladanie ponúk: 03.09.2012

Efektivna gazdiná a chyžná

Obstarávateľ:

Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40
915 01 Nové Mesto nad Váhom


Lehota na predkladanie ponúk: 23.08.2012

Zabezpečenie výpočtovej techniky

Obstarávateľ:

Obec Bačkovík

Bačkovík 41, 04445 Bačkovík


Lehota na predkladanie ponúk: 20.08.2012

Projektový manažer

Obstarávateľ:

Obec Ďurkov

Ďurkov 274, 044 19 Ďurkov


Lehota na predkladanie ponúk: 20.08.2012

Projektový manažer

Obstarávateľ:

Obec Bačkovík

Bačkovík 41, 04445 Bačkovík


Lehota na predkladanie ponúk: 20.08.2012

Spoty v rámci kampane „Stratégia aktívneho starnutia“

Obstarávateľ:

Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 20.08.2012

Náradie - údržba verejného priestranstva

Obstarávateľ:

Obec Ulič

Ulič 89, 067 67 Ulič


Lehota na predkladanie ponúk: 17.08.2012

Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzacov o zamestnanie - Predavac, pokladník, obchodný pracovník

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline
Hurbanova 16
010 01 Žilina


Lehota na predkladanie ponúk: 23.08.2012

Grafické spracovanie herného plánu a pomôcok a Tlač kompletných herných sád

Obstarávateľ:

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o.
Agátová 2
Somotor 076 35


Lehota na predkladanie ponúk: 24.08.2012

Vzdelávanie a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie „Obsluha CNC strojov“

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16
010 01 Žilina


Lehota na predkladanie ponúk: 15.08.2012