Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Publicita projektu TSP

Obstarávateľ:

Obec Terňa


Lehota na predkladanie ponúk: 27.02.2012

Výber mobilného operátora

Obstarávateľ:

Obec Seňa

Abovská č. 200. 044 58 Seňa


Lehota na predkladanie ponúk: 05.03.2012

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6. 960 09 Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 05.03.2012

Murár - obkladač

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5
093 22 Vranov nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 09.03.2012

Vybavenie nízkoprahových centier

Obstarávateľ:

Člověk v tísni. o.p.s.

Palešovo námestie 34. Spišské Podhradie 053 23


Lehota na predkladanie ponúk: 24.02.2012

Materiál na aktivity nízkoprahových centier

Obstarávateľ:

Člověk v tísni. o.p.s.

Palešovo námestie 34. Spišské Podhradie 053 23


Lehota na predkladanie ponúk: 24.02.2012

Vzdelávanie v oblasti marketingu múzeí

Obstarávateľ:

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16


Lehota na predkladanie ponúk: 01.03.2012

Vzdelávanie v oblasti PR a komunikácie múzeí

Obstarávateľ:

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16


Lehota na predkladanie ponúk: 01.03.2012

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nitra
Štefánikova trieda č. 88. 949 01 Nitra


Lehota na predkladanie ponúk: 01.03.2012

Poskytnutie ubytovacích služieb počas školení k národnému projektu Múzeá

Obstarávateľ:

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2. P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16


Lehota na predkladanie ponúk: 17.02.2012