Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Finančný manažér

Obstarávateľ:

Krížová Ves

Krížová Ves 51, 059 01


Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2012

Tlač a dodávka infotabuľ, nálepiek, plagátov, prezentačných predmetov a letákov

Obstarávateľ:

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.


Lehota na predkladanie ponúk: 29.06.2012

Murár - obkladač

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 20.07.2012

Projektový manažér

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianske Jakubovany


Lehota na predkladanie ponúk: 05.07.2012

Pracovné odevy a obuv a ochranné pomôcky pre účastníkov kováčskeho kurzu

Obstarávateľ:

Sirôtka

Dobrovoľnícka 398/11, 075 01 Trebišov


Lehota na predkladanie ponúk: 04.07.2012

Základy manikúry a pedikúry

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Hlavná 26
091 01 Stropkov


Lehota na predkladanie ponúk: 13.07.2012

Pracovné stroje a zariadenie na praktickú výučbu remeselného kováča

Obstarávateľ:

Sirôtka

Dobrovoľnícka 398/11, 075 01 Trebišov


Lehota na predkladanie ponúk: 04.07.2012

Verejné obstarávanie – Poradenské služby pre obstarávateľa, OSO

Obstarávateľ:

Sirôtka

Dobrovoľnícka 398/11, 075 01 Trebišov


Lehota na predkladanie ponúk: 04.07.2012

Finančný manažér

Obstarávateľ:

Sirôtka

Dobrovoľnícka 398/11, 075 01 Trebišov


Lehota na predkladanie ponúk: 04.07.2012

Obsluha motorovej píly

Obstarávateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Hlavná 26
091 01 Stropkov


Lehota na predkladanie ponúk: 13.07.2012