Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Zabezpečenie stravovanie formou stravných poukážok pre členov OH

Obstarávateľ:

Mesto Žiar nad Hronom
Š. MOysesa č. 46, 96501 Žiar nad Hronom
IČO:00321125
Telefon: 045-6787136
Fax:045/6787155
Kontaktna osoba: Ing. Iveta Vájová
Mail: iveta.vajova@ziar.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2014

Pracovné a ochranné pomôcky

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Šiatorská Bukovinka
Sídlo: Šiatorská Bukovinka 41, 985 58 Radzovce
Zastúpený: Juraj Badinka, starosta
Kontaktná osoba: Juraj Badinka
IČO: 00316431
DIČ: 2021115162
Telefón: +42147 449 1154
E-mail: ocusiat.buk@stonline.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014

Stravné poukážky

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Šiatorská Bukovinka
Sídlo: Šiatorská Bukovinka 41, 985 58 Radzovce
Zastúpený: Juraj Badinka, starosta
Kontaktná osoba: Juraj Badinka
IČO: 00316431
DIČ: 2021115162
Telefón: +42147 449 1154
E-mail: ocusiat.buk@stonline.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014

Stravné poukážky

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Veľké Dravce
Sídlo: Školská 240, 985 42 Veľké Dravce
Zastúpený: Mgr. Viera Rubintová, starostka
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Rubintová
IČO: 00316512
DIČ: 2021115195
Telefón: +42147 4373 122
E-mail: obecvelkedravce@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014

Riadenie projektu

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Veľké Dravce
Sídlo: Školská 240, 985 42 Veľké Dravce
Zastúpený: Mgr. Viera Rubintová, starostka
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Rubintová
IČO: 00316512
DIČ: 2021115195
Telefón: +42147 4373 122
E-mail: obecvelkedravce@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014

Pracovné a ochranné pomôcky

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Veľké Dravce
Sídlo: Školská 240, 985 42 Veľké Dravce
Zastúpený: Mgr. Viera Rubintová, starostka
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Rubintová
IČO: 00316512
DIČ: 2021115195
Telefón: +42147 4373 122
E-mail: obecvelkedravce@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014

Stravné poukážky

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Hrnčiarska Ves
Sídlo: Hrnčiarska Ves 237, 980 13 Hrnčiarska Ves
Zastúpený: Helena Zigová, starostka
Kontaktná osoba: Helena Zigová
IČO: 00318787
DIČ: 2021230200
Telefón: +42147/5674317
E-mail: hrnciarskaves@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014

Pracovné a ochranné pomôcky

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Hrnčiarska Ves
Sídlo: Hrnčiarska Ves 237, 980 13 Hrnčiarska Ves
Zastúpený: Helena Zigová, starostka
Kontaktná osoba: Helena Zigová
IČO: 00318787
DIČ: 2021230200
Telefón: +42147/5674317
E-mail: hrnciarskaves@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014

Pracovné a ochranné pomôcky

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Skerešovo
Sídlo: Skerešovo 23, 982 62 Skerešovo
Zastúpený: Ján Svitek, starosta
Kontaktná osoba: Ján Svitek
IČO: 00319074
DIČ: 2021132575
Telefón: +421 47 5596 425
E-mail: obec.skeresovo@gmail.com
Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014

Stravné poukážky

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Skerešovo
Sídlo: Skerešovo 23, 982 62 Skerešovo
Zastúpený: Ján Svitek, starosta
Kontaktná osoba: Ján Svitek
IČO: 00319074
DIČ: 2021132575
Telefón: +421 47 5596 425
E-mail: obec.skeresovo@gmail.com
Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014