Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Zabezpečenie stravy pre zamestnancov - nákup stravných lístkov

Obstarávateľ:

Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37, 086 86 Lenartov


Lehota na predkladanie ponúk: 02.03.2015

Riadenie projektu

Obstarávateľ:

Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37, 086 86 Lenartov


Lehota na predkladanie ponúk: 02.03.2015

Stravné lístky pre 2 pracovníkov

Obstarávateľ:

Obec Bziny
Brezovecká 96/8
026 01 Bziny


Lehota na predkladanie ponúk: 21.02.2015

Stravné lístky pre 2 pracovníkov

Obstarávateľ:

Obec Bziny
Brezovecká 96/8
026 01 Bziny


Lehota na predkladanie ponúk: 21.10.2014

Stravné lístky pre 5 pracovníkov a 1 tútora zamestnancov.

Obstarávateľ:

Obec Švedlár, Švedlár 87, 053 34 Švedlár, telefón: 053 41 720 28, obec@svedlar.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 23.02.2015

Projektový manažér a finančný manažér

Obstarávateľ:

ŠKB CEDENT Vranov, n. o.
Dobrianskeho 1639
093 01 Vranov nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 27.02.2015

Výzva na predloženie ponúk na stravné lístky pre 5 zamestnancov a tútora

Obstarávateľ:

Zastúpený: Ing. Juraj Senderák – starosta obce
Adresa: Obecný úrad Terňa, Hlavná 119/58, 082 67 Terňa
IČO: 00327867
e-mail: starosta@terna.sk
Tel.: 0514595221
Mobil: 0911868865


Lehota na predkladanie ponúk: 20.02.2015

Stravné lístky

Obstarávateľ:

ŠKB CEDENT Vranov, n. o.
Dobrianskeho 1639
093 01 Vranov nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 27.02.2015

„Stravné pre projekt „Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život“.“

Obstarávateľ:

Názov : Mesto Jelšava
Sídlo : Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava
IČO : 00328341
DIČ: 2020724673
Kontaktná osoba : Marek Havaš
e-mail: obstaravanie.havas@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 20.02.2015

„Interiérové vybavenie miestnosti pre zdravotných osvetárov a sociológa pre projekt s názvom „Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov“.“

Obstarávateľ:

Názov : Mesto Banská Štiavnica
Sídlo : Radničné námestie 1, 969 01 Banská Štiavnica
IČO : 00 320 501
DIČ: 2021107308
Kontaktná osoba : Marek Havaš
e-mail: obstaravanie.havas@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 20.02.2015