Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Koordinátor

Obstarávateľ:

Mesto Svidník

Mestský úrad Svidník. Sovietskych hrdinov 200/33


Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2012

Zabezpečenie stravného pre účastníkov školení a prednášok

Obstarávateľ:

Mesto Svidník

Mestský úrad Svidník. Sovietskych hrdinov 200/33


Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2012

Interiérové vybavenie

Obstarávateľ:

Mesto Svidník

Mestský úrad Svidník. Sovietskych hrdinov 200/33


Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2012

Spotrebný tovar

Obstarávateľ:

Mesto Svidník

Mestský úrad Svidník. Sovietskych hrdinov 200/33


Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2012

Spracovanie komunitného plánu

Obstarávateľ:

Mesto Svidník

Mestský úrad Svidník. Sovietskych hrdinov 200/33


Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2012

Viazanie a aranžovanie kvetov

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6. 960 09 Zvolen


Lehota na predkladanie ponúk: 13.02.2012

Odborná spôsobilosť pracovníkov v elektrotechnike - vyhláška č. 508/2009 Z.z

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Hlavná 26. 091 01 Stropkov


Lehota na predkladanie ponúk: 13.02.2012

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Zvolenská cesta 27. 974 05 Banská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2012

Strojník stavebných strojov

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Zvolenská cesta 27. 974 05 Banská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2012

Internetový obchod

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Zvolenská cesta 27. 974 05 Banská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2012