Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Zákazka na dodanie stravných poukážok / lístkov

Obstarávateľ:

SWEET REVELATION s.r.o.
Košické Olšany 145
044 42 Košické Olšany


Lehota na predkladanie ponúk: 09.03.2015

Stravné pre účastníkov projektu

Obstarávateľ:

SOCIÁLNY ROZMER, o.z., Vysoká 46, 919 34 Biely Kostol


Lehota na predkladanie ponúk: 09.03.2015

Stravné lístky

Obstarávateľ:

SOCIÁLNY ROZMER, o.z., Vysoká 46, 919 34 Biely Kostol IČO: 42159563


Lehota na predkladanie ponúk: 09.03.2015

Pracovno-školiaci materiál pre sadenie, zber a uskladnenie poľnohospodárskych plodín

Obstarávateľ:

Obec Prenčov
Obecný úrad č.300
969 73 Prenčov
Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce
045/672 62 44 www.prencov.sk
IČO 00320943 prencov@prencov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 09.03.2015

Zákazka na dodanie stravných poukážok / lístkov

Obstarávateľ:

SWEET REVELATION s.r.o.
Košické Olšany 145
044 42 Košické Olšany


Lehota na predkladanie ponúk: 09.03.2015

Reklamné spoty pre Národné projekty Komunitné centrá a Rodina a práca

Obstarávateľ:

Názov: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej aj  „IAZASI“)

IČO:  30854687

Sídlo: Špitálska 6,  Bratislava

Krajina:  Slovenská republika

Kontaktná osoba: ( odborný garant ) Ing. Miloš Veselý

Telefón: +421 905 300 500

Fax:

E-mail: milos.vesely@iazasi.gov.sk

Internetová stránka: www.iazasi.gov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 09.03.2015

Prenájom priestorov so súvisiacimi službami

Obstarávateľ:

Názov: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

IČO:  30854687

Sídlo: Špitálska 25,  Bratislava

Krajina:  Slovenská republika

Kontaktná osoba: (odborný garant) Ing. Miloš Veselý

Telefón: +421 905 300 500

Fax:

E-mail: milos.vesely@iazasi.gov.sk

Internetová stránka: www.iazasi.gov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 09.03.2015

„Vzdelávacie aktivity pre projekt „Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život“.“

Obstarávateľ:

Názov : Mesto Jelšava
Sídlo : Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava
IČO : 00328341
DIČ: 2020724673
Kontaktná osoba : Marek Havaš
e-mail: obstaravanie.havas@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2015

Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a výpočtová technika projektu Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice

Obstarávateľ:

Názov: Obec Jarovnice
Sídlo: Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
IČO: 00 327 212
DIČ: 2020711528
Štatutárny orgán: Florián Giňa, starosta obce
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík, OSO
Kontakt: mirokov.orim@gmail.com, 0907 290 909
Web: www.jarovnice.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2015

Všeobecný materiál v rámci projektov Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice a Podpora tvorby nových pracovných miest v obci Jarovnice

Obstarávateľ:

Názov: Obec Jarovnice
Sídlo: Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
IČO: 00 327 212
DIČ: 2020711528
Štatutárny orgán: Florián Giňa, starosta obce
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík, OSO
Kontakt: mirokov.orim@gmail.com, 0907 290 909
Web: www.jarovnice.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2015