Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Zabezpečenie a organizácia študijných ciest do Českej republiky.

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 6, 816 43 Bratislava

IČO: 30854687

Kontaktná osoba: Ing. Ivana Vargová

+421 2 204 31 106

ivana.vargova2@ia.gov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 29.09.2015

Zabezpečenie priestorov pre konanie kurzu pracovníkov VÚC.

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 6, 816 43 Bratislava

IČO: 30854687

Kontaktná osoba: Ing. Ivana Vargová

Telefón: +421 2 204 31 106

E-mail: ivana.vargova2@ia.gov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 28.09.2015

Na mieru upravené školenia Six Sigma pre potreby nevýrobnej organizácie

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

IČO: 30 854 687

Ulica: Špitálska 6

Obec (mesto): Bratislava

PSČ: 814 55


Lehota na predkladanie ponúk: 19.08.2015

Tlačiarenské služby

Obstarávateľ:

Názov: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Sídlo: Špitálska 6, 816 43 Bratislava

IČO: 30854687


Lehota na predkladanie ponúk: 19.08.2015

Zabezpečenie medzinárodnej konferencie

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

Špitálska 6,

816 43 Bratislava

 


Lehota na predkladanie ponúk: 14.08.2015

Implementácia softvéru pre procesné riadenie, vrátane zakúpenia licencií pre jeho používanie

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

IČO: 30 854 687

Ulica: Špitálska 6

Obec (mesto): Bratislava

PSČ: 814 55


Lehota na predkladanie ponúk: 06.08.2015

Vodičské oprávnenia

Obstarávateľ:

Komunita Kráľovnej pokoja
Piešťanská 11/18
95605 Radošina
tel.: 037/7781227


Lehota na predkladanie ponúk: 17.07.2015

2.1 Kontinuálne - aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov Detského domova

Obstarávateľ:

Komunita Kráľovnej pokoja
Piešťanská 11/18
95605 Radošina


Lehota na predkladanie ponúk: 24.06.2015

Kurz masér

Obstarávateľ:

Komunita Kráľovnej pokoja
Piešťanská 11/18
95605 Radošina


Lehota na predkladanie ponúk: 24.06.2015

Kurz kaderník

Obstarávateľ:

Komunita Kráľovnej pokoja
Piešťanská 11/18
95605 Radošina


Lehota na predkladanie ponúk: 22.06.2015