Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Obstaranie interiérového vybavenia

Obstarávateľ:

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 11.10.2012

Publicita – Inzercia a propagácia projektu

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33


Lehota na predkladanie ponúk: 01.10.2012

Obstaranie tovaru na zabezpečenie publicity projektu HaPeC – Hanušovské pracovné centrum

Obstarávateľ:

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2012

Obstaranie kancelárskych potrieb, pomôcok a pracovného materiálu

Obstarávateľ:

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou


Lehota na predkladanie ponúk: 04.10.2012

Zabezpečenie leteckej prepravy zamestnancov UPSVR pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách

Obstarávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8, 812 67 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 03.10.2012

Nákup technológie pre zriadenie prevádzky obecného podniku - stolárstvo

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 04.10.2012

Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné pomôcky

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 04.10.2012

Nákup technológie pre zriadenie prevádzky obecného podniku - dlažba

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 04.10.2012

Materiál pre prevádzku obecného podniku - dlažba

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 04.10.2012

Materiál pre prevádzku obecného podniku - stolárstvo

Obstarávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves


Lehota na predkladanie ponúk: 04.10.2012